Author Archives: admin

Đặc Trưng Của Văn Học Dân Gian

Các đặc trưng cơ bản của văn học dân gian Việt Nam là: – Tính truyền miệng + Truyền miệng là phương thức lưu hành và tồn tại của văn học dân gian, tạo nên điểm khác biệt cơ bản của bộ phận văn học này với văn học viết. + Đặc trưng của quá

Khái niệm về Văn Học Dan Gian

Khái niệm:  Văn học dân gian là những sáng tác văn học do nhân dân tạo nên và lưu truyền. Văn học dân gian cũng là những sáng tác nghệ thuật ngôn từ như văn học viết, nhưng lại có những đặc điểm riêng về lịch sử ra đời & phát triển, về người sáng tác, về cách thức sáng